Tự điển Phật Học

Tải xuống từ đây

Đây là một bộ từ điển dưới dạng trang web dành cho những người nghiên cứu đạo Phật bằng ngoại ngữ. Thật ra thì bộ từ điển này có sẵn trên nhiều trang web. Nhưng đôi khi có người muốn sử dụng từ máy tính cá nhân vì nó sẽ tra cứu nhanh hơn và không bị lệ thuộc vào đường truyền internet. Tuy nhiên, bộ từ điển này nó được lưu trữ rãi rác ở nhiều nguồn máy chủ khác nhau, không tập trung trên cùng một nguồn, dùng trực tuyến thì không có vấn đề gì, nhưng nếu chúng ta chỉ tải nó về từ một trang web nào đó thì sẽ không đầy đủ dữ liệu.
Vì thế MN đã tổng hợp các nguồn lại, chỉnh sữa các đường link trong các trang dữ liệu và tạo thành một bộ từ điển để dùng offline khá hoàn chỉnh. Ai muốn thì có thể tải xuống từ đường link này.

Và đây là nội dung của bộ từ điển này:

Budhist Dictionaries and Glossaries
Tự điển và Thuật ngữ Phật học

[01] Từ ngữ Phật học thông dụng, 7 ngữ văn, Cư sĩ Minh Thông
[02] Buddhist Dictionary, Pàli-English, by Venerable Nyanatiloka Mahathera
[04] Từ ngữ Phật học Việt-Anh, Ðồng Loại Trần Nguyên Trung
[05] Từ điển Phật học Việt-Anh, Viên Thông - Charles Muller
[06] Từ vựng Phật học Việt-Anh-Pàli, Nhóm tu học Vạn Hạnh
[07] Tự điển Pàli-Việt giản lược, Hòa thượng Bửu Chơn
[08] Concise Pàli-English Dictionary, Venerable Buddhadatta Mahathera
[09] English-Pàli Dictionary, Metta Net, Sri Lanka

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates
Khi sử dụng tài liệu từ blog này, vui lòng ghi rõ tên tác giả và nguồn tài liệu. Cảm ơn!